Kommunicera matematik

Här är en samling av matematikuppgifter, övningar, laborationer eller vad vi nu ska kalla dem. Uppgifter som får eleverna att tänka själva, kommunicera och förhoppningsvis uppleva att matematik är mer än att bara räkna i en lärobok.

Slide 1

Aritmetik

Prioriteringsreglerna, bråk, grundpotensform, delbarhet, mm.

Algebra

Förenkla uttryck, lös ekvationer, formler, mm.

Geometri

Omkrets, area, volym,begränsningsyta, mm.

Funktioner

Koordinatsystem, linjära funktioner, grafer, mm.

Det vi lär, lär vi genom att göra det. -Aristoteles