Om projektet

Hvilan framsidan

Målet för projektet Kommat (Kommunicera matematik – ett OER-projekt) är att skapa en öppen lärresurs inom matematik som innehåller ett antal laborativa moment med instruktioner i form av text, bild och filmer. Vi riktar oss framför allt till matematiklärare som undervisar kurs  Ma 1 (a, b, eller c). Laborationerna ska kunna genomföras av eleverna/deltagarna i grupp eller på egen hand och sedan inbjuda till diskussioner sinsemellan och med läraren. Den praktiska undervisningen ger en möjlighet att uppleva matematiken med fler sinnen vilket gynnar inlärning och ger deltagarna en koppling mellan verklighet och teori.

Kommat är en del av Folkbildningsrådets satsning på flexibelt lärande, Flexlär 2013, och drivs av Charlotte Asker på Folkhögskolan Hvilan som ligger i Åkarp, Skåne.