Så här skapade vi Kommat

Idén till projektet föddes ur ett fortbildningsprojekt kallat Folkhögskola 2.0 där vi ingick i en grupp som hette Kommunicera matematik. Vi ville samla de uppgifter vi tagit där och fortsätta hitta fler bra uppgifter. Samtidigt ville vi inspirera fler lärare att arbeta med problemlösning och valde därför att göra några korta filmer som visar olika sätt att arbeta med övningar.

Sidans struktur bygger på läroplanen för kursen Matematik 1b för gymnasieskolan eftersom sidan riktar sig till lärare som undervisar denna kurs. Det centrala innehållet är indelat i 6 delar i läroplanen och vi har låtit sidan ha i stort sett samma delar: Aritmetik, Algebra, Geometri, Funktioner, Sannolikhetslära och Problemlösning.

Innehållet är dels egenproducerade filmer, dels länkar till bra uppgifter som vi använder i vår egen undervisning.

Filmerna

Vi filmade med en digital videokamera och redigerade sedan filmerna i programmet Pinnacle Studio då dessa verktyg redan fanns på skolan. Av flera anledningar valde vi att bara ha musik till filmerna och inga egeninspelade ljud eller röster, dels var vårt inspelade ljud av lägre kvalitet, dels tyckte vi att filmerna blev lättsammare och roligare att titta på utan en berättarröst. Där det behövdes la vi istället in korta texter som förklarar innehållet, frågeställningen eller meningen med den filmade sekvensen.

Musiken hittade vi genom att söka på sidor där musik märkt med creative commons lagts upp, se CC Search. Till slut fastnade vi för Kevin MacLeods musik (se Incompetech)  som vi tyckte höll god kvalitet och hade den stämning som vi ville förmedla, glad och fartfylld. Sluttexterna gjordes i programmet Paint.NET för att kunna lägga in logotyp och creative commons symbolen.

Filmerna laddades upp på en server, Screen9, när de var färdiga och därefter bäddade vi in filmerna här på hemsidan.

Foton

Våra foton har vi redigerat med programmet Paint.NET  och förstasidans collage är gjort i Picasa och består av bilder från Flickr som är märkta med Creative commons licens:

Math av riekhavoc (caught up?) (Kaytee Riek), (CC BY-NC-SA 2.0)

Green math av palestrina55, (CC BY-NC-SA 2.0)

greenery — mountain at joshi math av Asim Chaudhuri, (CC BY 2.0)

green flash av woodleywonderworks, (CC BY 2.0)

Underwater av SantaRosa OLD SKOOL, (CC BY 2.0)

Geometry av jgbarah, (CC BY-SA 2.0)

Torus with pairs of Villarceau circles av Seb Przd, (CC BY-NC-SA 2.0)

Green geometry av jurek d. (Jerzy Durczak), (CC BY-NC 2.0)

Fractal Geometry? Or a vegetable? av riekhavoc (caught up?) (Kaytee Riek), (CC BY-NC-SA 2.0)

Natural Geometry av flod(Francesco Lodolo), (CC BY-NC-SA 2.0)

Övrigt

Websidan är byggd i WordPress och temat vi har valt är ett gratistema som heter ”Colorway by Inkthemes”.

Bakgrunden är Texture/backgrounds – - green av Cuyahoga jco (Johanne), (CC BY 2.0) från Flickr.

 

Kommat är en öppen lärresurs, producerad 2013 för Folkbildningsrådet av Folkhögskolan Hvilan. Kommat är huvudsakligen producerad av Charlotte Asker och Hans Skäremo.

 

Creative Commons-licens
Detta verk är i alla dess delar licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported Licens.