Funktioner

Koordinatsystemet

Koordinater i det fria

Vi har ett koordinatsystem uppritat på gården där vi övar på koordinater (stafett är populärt), linjära funktioner och ekvationslösning.

 

Linjära funktioner


Räta linjens ekvation är en laboration som vi här på Hvilan använder.

Bungeedockan

Bungeedockan är en övning på linjära funktioner från Strävorna.

 

Grafer

Funktionerande kommunikation

Funktionerande kommunikation är en övning från Strävorna på terminologin kring funktioner och grafer.