Sannolikhet och statistik

Sannolikhet

Satsa rätt

Satsa rätt är ett tärningsspel från Strävorna som låter eleverna upptäcka sannolikheter och öva på faktorisering.

myran på hönsnätet

Myran på hönsnätet är en uppgift från Strävorna som introducerar träddiagram.

Monty Hall problemet är ett berömt sannolikhetsproblem där den korrekta lösningen motsäger mångas intuition. Här finns en simulering av problemet där du kan testa vilken strategi som fungerar bäst, att byta eller hålla fast vid ditt val. Problemet finns t o m i en Kalle Anka-version!