Problemlösning

Vad är ett matematiskt problem?

I skolsammanhang pratar man ofta om att ett matematiskt problem är en uppgift där det inte finns någon procedur tillgänglig som ger lösningen, se t ex Linda Jarlskogs Matematisk problemlösning. Vad som är ett problem beror då på vem det är som ska lösa det, vilka förkunskaper personen har. Vi menar att de uppgifter vi har presenterat här på sidan innebär problemlösning för de flesta elever som läser kursen Ma 1, och vi har därför inte några speciella uppgifter för att träna problemlösning.

Strategier vid problemlösning

För att komma igång med att lösa problem behöver många elever se exempel på hur man kan lösa olika problem och lära sig olika strategier. Gör gärna en lista med olika strategier som är användbara och ge eleverna:

Se till att verkligen förstå problemet, vad är det du ska komma fram till. Skriv ner allt du vet om problemet, t ex fakta som antal, längd, vikt, tid, etc. Var också uppmärksam på förutsättningar som ska vara uppfyllda som samma, större, minsta, äldre, udda, jämn, heltal, osv.

Prova någon/några av dessa strategier:

  • rita bilder
  • använda laborativa material eller modeller
  • gissa eller pröva
  • göra en tabell eller ett diagram
  • söka mönster
  • arbeta baklänges
  • skriva upp en ekvation eller formel
  • lösa ett enklare problem av samma typ

När du har ett svar, försök kontrollera om det är rimligt, t ex med överslagsräkning. Finns det fler svar?

Om du kör fast trots att du försökt använda strategierna ovan så ska du inte sitta för länge, ta en paus och försök igen senare eller fråga någon om hjälp. Det är aldrig ogjort arbete om man jobbat med ett problem fast man inte löst det helt. När väl hjälpen kommer så är det mycket lättare att förstå när någon förklarar en lösning. Var inte rädd för att fråga din lärare om hjälp! Lärare vill gärna hjälpa elever som har gjort ett ärligt försök först.