Läs mer

Websidor

Problemlösningsuppgifter:

Strävorna Nationellt centrum för matematikutbildnings samling av aktiviteter innehåller många roliga övningar uppdelade efter kursplanernas centrala innehåll och förmågor.

NRICH Projekt med bas på University of Cambridge som erbjuder massor av aktiviteter.

 

”Vanliga” matteuppgifter

Matteboken.se Är vad det heter, en mattebok på nätet, men med filmade genomgångar, övningsuppgifter, högskoleprov, kändismatte, mm. Från skolår 3 till Ma 4.

Khanacademy.org Amerikansk sida med massor av filmade genomgångar och övningsuppgifter. Inte bara matematik heller.

 

Om matematikundervisning

Dan Meyer Är en matematiklärare och forskare i USA som skriver om olika undervisningsmetoder, bl a Three-Act Math Tasks som är korta filmer som visar ett problem. Titta också på hans TED Talk Math class needs a makeover för att få inspiration till att förändra undervisningen.

Matematisk problemlösning är en text om hur och varför vi ska undervisa om problemlösning av Linda Jarlskog som också sammanställt Fördjupningsuppgifter och rika matematiska problem.

Stor uppmärksamhet har riktats mot matematikundervisningen i Japan som har stort fokus på gemensam problemlösning. En artikel om deras metodik finns att läsa i Nämnaren (2013:4): Flera lösningar på ett problem – den japanska metoden av Yoshinori Shimizu.

 

Rita grafer, geometriska figurer etc.

Geogebra Program för att rita geometriska figurer, grafer, mm. Kan köras på webben eller laddas ner till dator. Malin Christersson har en sida med instruktioner för hur man använder Geogebra. På Geogebratube kan du hitta över 50000 arbetsblad att använda i undervisningen.

Desmos Trevlig grafritare på webben. Exempel på grafer.

WolframAlpha Kallar sig själv en computational knowledge engine. Skriv t ex in en ekvation, funktion eller ett begrepp.

 

Böcker

Elefanten i klassrummet av Jo Boaler handlar om varför matematikundervisningen i så många länder har stora problem, framförallt i USA, men de förändringar hon föreslår passar såklart även här.

32 rika problem i matematik av Maria Larsson (Liber). Problem som är lätta att förstå med förklaringar och lektionstips.

Rika matematiska problem – inspiration till variation av Hagland, Kerstin, m fl. En gedigen bok med diskussion om varför och hur lärare kan jobba med problemlösning, med många referenser för vidare läsning. Innehåller 11 problem med exempel på elevlösningar och hur man bedömer dessa.